บริษัท เกรียงไกรการาจ จำกัด

บริษัท เกรียงไกรการาจ จำกัด ประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-95(1)-24/48

ชื่อโรงงาน: บริษัท เกรียงไกรการาจ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เกรียงไกรการาจ จำกัด

ประกอบกิจการ: ซ่อมและพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 936 หมู่
ซอย พัฒนาการ 24 ถนนพัฒนาการ
ตำบลสวนหลวง อำเภอสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 0 2717 6558

TSIC: 33121

Comments are closed.