บริษัท อีตั้น คาร์ จำกัด

บริษัท อีตั้น คาร์ จำกัด ประกอบกิจการศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-95(1)-29/45

ชื่อโรงงาน: บริษัท อีตั้น คาร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อีตั้น คาร์ จำกัด

ประกอบกิจการ: ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 1119 หมู่
ซอย ถนนศรีนครินทร์
ตำบลสวนหลวง อำเภอสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์:

TSIC: 33121

Comments are closed.