บริษัท อินโนเฝทเทต มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท อินโนเฝทเทต มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด ประกอบกิจการผสมอาหารสัตว์ อยู่ที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-15(1)-15/49นฐ

ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนเฝทเทต มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อินโนเฝทเทต มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ: ผสมอาหารสัตว์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 185/2 หมู่ 5
ซอย ถนน
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
นครปฐม 73170

โทรศัพท์: 034-297797-8

TSIC: 10294

Comments are closed.