บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด

บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด ประกอบกิจการบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-95(1)-199/56

ชื่อโรงงาน: บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด

ประกอบกิจการ: บริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ อาคาร C ชั้น 1 หมู่
ซอย ฟาร์มวัฒนา ถนนพระราม4
ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02-7136000

TSIC: 33121

Comments are closed.