บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-41(1)-2/32

ชื่อโรงงาน: บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด

ประกอบกิจการ: พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 96 หมู่ 7
ซอย ถนนวิภาวดีรังสิต
ตำบลตลาดบางเขน อำเภอหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์: 5215120

TSIC: 17092

Comments are closed.