บริษัท สยาม ออโต้ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด

บริษัท สยาม ออโต้ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด ประกอบกิจการผลิตและประกอบ หลังคา รถยนต์ ด้วยวัสดุไฟเบอร์ เพื่อขายภายในและส่งออกไปยังต่างประเทศ อยู่ที่อำเภอลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.44-1/2556-นนล.

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม ออโต้ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม ออโต้ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบ หลังคา รถยนต์ ด้วยวัสดุไฟเบอร์ เพื่อขายภายในและส่งออกไปยังต่างประเทศ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 112/2 หมู่ 4
ซอย ถนน
ตำบลลำปลาทิว อำเภอลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์:

TSIC: 20131

Comments are closed.