บริษัท สยามนิสสัน นครสวรรค์ จำกัด

บริษัท สยามนิสสัน นครสวรรค์ จำกัด ประกอบกิจการซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์และส่วนประกอบของยานดังกล่าว อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-6/44นว

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามนิสสัน นครสวรรค์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามนิสสัน นครสวรรค์ จำกัด

ประกอบกิจการ: ซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์และส่วนประกอบของยานดังกล่าว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 314/14-18 หมู่
ซอย ถนนสวรรค์วิถี
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์:

TSIC: 33121

Comments are closed.