บริษัท ศูนย์พลอยไพบูลย์ จำกัด

บริษัท ศูนย์พลอยไพบูลย์ จำกัด ประกอบกิจการเจียระไนพลอย อยู่ที่อำเภอสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-84(3)-9/34

ชื่อโรงงาน: บริษัท ศูนย์พลอยไพบูลย์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ศูนย์พลอยไพบูลย์ จำกัด

ประกอบกิจการ: เจียระไนพลอย

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 437/2 หมู่
ซอย แสงจันทร์ ถนนเจริญกรุง
ตำบลยานนาวา อำเภอสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 2111308

TSIC: 32113

Comments are closed.