บริษัท ศมา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ศมา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการทำเครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์หินทราย เป็นของชำรวย อยู่ที่อำเภอประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-55-1/43

ชื่อโรงงาน: บริษัท ศมา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ศมา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์หินทราย เป็นของชำรวย

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 90 หมู่
ซอย เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถนนสุขุมวิท 103
ตำบลหนองบอน อำเภอประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 7433750

TSIC: 23931

Comments are closed.