บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด

บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด ประกอบกิจการห้องเย็นเก็บสินค้า อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-92-17/49ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด

ประกอบกิจการ: ห้องเย็นเก็บสินค้า

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 15/1 หมู่ 8
ซอย ถนน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:

TSIC: 52101

Comments are closed.