บริษัท วังเปเปอร์ จำกัด

บริษัท วังเปเปอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตกระดาษอนามัย กระดาษย่น กระดาษห่อของ อยู่ที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-38(2)-1/41ลบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท วังเปเปอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วังเปเปอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตกระดาษอนามัย กระดาษย่น กระดาษห่อของ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 99 หมู่ 2
ซอย ถนนบ้านท่าหลวง-แก่งผักกูด
ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง
ลพบุรี 15230

โทรศัพท์: 036-497076

TSIC: 17012

Comments are closed.