บริษัท รุ่งทรัพย์ไพศาลคอนกรีต จำกัด

บริษัท รุ่งทรัพย์ไพศาลคอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาเข็มหกเหลี่ยมชนิดกลวง อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-5/45ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งทรัพย์ไพศาลคอนกรีต จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท รุ่งทรัพย์ไพศาลคอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาเข็มหกเหลี่ยมชนิดกลวง

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 43 หมู่ 4
ซอย ถนนเลียบคลองสี่
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 02-5240515

TSIC: 23953

Comments are closed.