บริษัท มามี่ จำกัด

บริษัท มามี่ จำกัด ประกอบกิจการทำสำลีก้าน (แคะหู) อยู่ที่อำเภอสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-53(1)-174/36

ชื่อโรงงาน: บริษัท มามี่ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มามี่ จำกัด

ประกอบกิจการ: ทำสำลีก้าน (แคะหู)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 81/1 หมู่
ซอย เย็นจิตต์ ถนนจันทน์
ตำบลทุ่งวัดดอน อำเภอสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 2114769

TSIC: 22210

Comments are closed.