บริษัท ภ.แอนด์ ธงเซอร์วิส จำกัด

บริษัท ภ.แอนด์ ธงเซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-95(1)-67/45

ชื่อโรงงาน: บริษัท ภ.แอนด์ ธงเซอร์วิส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ภ.แอนด์ ธงเซอร์วิส จำกัด

ประกอบกิจการ: ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 44/37 หมู่ 20
ซอย ถนนงามวงศ์วาน
ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 0 2589 1287

TSIC: 33121

Comments are closed.