บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด

บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด ประกอบกิจการผลิตตกแต่งส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างและการทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะ อยู่ที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-62-5/55นฐ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตตกแต่งส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างและการทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 77/39 หมู่ 7
ซอย ถนน
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
นครปฐม 73170

โทรศัพท์:

TSIC: 24209

Comments are closed.