บริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบกิจการซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้า เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ อยู่ที่อำเภอลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-69-1/50

ชื่อโรงงาน: บริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ: ซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้า เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 95 หมู่
ซอย ถนนสุคนธสวัสดิ์
ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์:

TSIC: 28170

Comments are closed.