บริษัท พี.เค.อี เซอร์วิส จำกัด

บริษัท พี.เค.อี เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการซ่อมพันคอยส์มอเตอร์ไฟฟ้าโรงงาน อยู่ที่อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-71-1/43สบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท พี.เค.อี เซอร์วิส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พี.เค.อี เซอร์วิส จำกัด

ประกอบกิจการ: ซ่อมพันคอยส์มอเตอร์ไฟฟ้าโรงงาน

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 59 หมู่ 9
ซอย ถนนพหลโยธิน
ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี
สระบุรี 18000

โทรศัพท์: 036-303236-9

TSIC: 27101

Comments are closed.