บริษัท พี.วี.เอ็กซโพลซิป (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท พี.วี.เอ็กซโพลซิป (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการผลิตเชื้อประทุ เชื้อประทุไฟฟ้า เชื้อประทุไฟฟ้าหน่วงเวลา อยู่ที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-48(4)-2/39สบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท พี.วี.เอ็กซโพลซิป (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พี.วี.เอ็กซโพลซิป (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตเชื้อประทุ เชื้อประทุไฟฟ้า เชื้อประทุไฟฟ้าหน่วงเวลา

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 76 หมู่ 1
ซอย ถนนซอย 2
ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท
สระบุรี 18120

โทรศัพท์:

TSIC: 20291

Comments are closed.