บริษัท พานาโซนิค อีโคโลจี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท พานาโซนิค อีโคโลจี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการประกอบพัดลม พัดลมระบายอากาศในครัวเรือน พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมระบายอากาศและชิ้นส่วนที่กรองอากาศ (Aif Filter) อยู่ที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-71-3/50สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท พานาโซนิค อีโคโลจี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พานาโซนิค อีโคโลจี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ: ประกอบพัดลม พัดลมระบายอากาศในครัวเรือน พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมระบายอากาศและชิ้นส่วนที่กรองอากาศ (Aif Filter)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 101 หมู่ 2
ซอย ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0-2723-3000

TSIC: 27101

Comments are closed.