บริษัท พัฒนาสุขออโตเมชัน จำกัด

บริษัท พัฒนาสุขออโตเมชัน จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนและประกอบเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น สายพานลำเลียง และเครื่องบรรจุภัณฑ์ อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-71-10/57สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท พัฒนาสุขออโตเมชัน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พัฒนาสุขออโตเมชัน จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนและประกอบเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น สายพานลำเลียง และเครื่องบรรจุภัณฑ์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 258 หมู่ 1
ซอย ถนนเทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์:

TSIC: 27101

Comments are closed.