บริษัท พัฒนศิลป์อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท พัฒนศิลป์อุตสาหกรรม จำกัด ประกอบกิจการทำหุ่นรองเท้าจากไม้ และพลาสติก อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-36(2)-1/30

ชื่อโรงงาน: บริษัท พัฒนศิลป์อุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พัฒนศิลป์อุตสาหกรรม จำกัด

ประกอบกิจการ: ทำหุ่นรองเท้าจากไม้ และพลาสติก

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 571/25-27 หมู่
ซอย ประดู่ 1 ถนนเจริญกรุง
ตำบลบางโคล่ อำเภอบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 2919218

TSIC: 15203

Comments are closed.