บริษัท พลัสเพรส จำกัด

บริษัท พลัสเพรส จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-41(1)-2/43

ชื่อโรงงาน: บริษัท พลัสเพรส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พลัสเพรส จำกัด

ประกอบกิจการ: พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 101/99-101 หมู่
ซอย ร่วมรักษา ถนนประชาสงเคราะห์
ตำบลดินแดง อำเภอดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 6920621-3

TSIC: 17092

Comments are closed.