บริษัท พร้อมแพค จำกัด

บริษัท พร้อมแพค จำกัด ประกอบกิจการขึ้นรูปพลาสติก ประเภทถาดพลาสติก อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(5)-4/39สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท พร้อมแพค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พร้อมแพค จำกัด

ประกอบกิจการ: ขึ้นรูปพลาสติก ประเภทถาดพลาสติก

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 35/132 หมู่ 2
ซอย ถนนเอกชัย
ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 01-9140741

TSIC: 22220

Comments are closed.