บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ประกอบกิจการผลิตกระดาษสำหรับบรรจุปูนซีเมนต์ อยู่ที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-39-8/56สบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตกระดาษสำหรับบรรจุปูนซีเมนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 28 หมู่ 4
ซอย ถนนหน้าพระลาน-บ้านครัว
ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
สระบุรี 18120

โทรศัพท์:

TSIC: 17020

Comments are closed.