บริษัท น.สุวัลย์ยนต์ จำกัด

บริษัท น.สุวัลย์ยนต์ จำกัด ประกอบกิจการซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-4/41นบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท น.สุวัลย์ยนต์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท น.สุวัลย์ยนต์ จำกัด

ประกอบกิจการ: ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 234/98 หมู่ 9
ซอย เทพพนม ถนนติวานนท์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
นนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 9506354

TSIC: 33121

Comments are closed.