บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการพัดลมและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศทำจากพลาสติก อยู่ที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-3/2532-นนบ.

ชื่อโรงงาน: บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ: พัดลมและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศทำจากพลาสติก

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 419 หมู่ 17
ซอย ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์:

TSIC: 22210

Comments are closed.