บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-48/57สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่ 7
ซอย ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์:

TSIC: 23953

Comments are closed.