บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการกลึง กัด ไส เชื่อมโลหะต่าง ๆ เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง เป็นต้น รวมทั้งกิจการประกอบชิ้นส่วนประเภทโลหะ อยู่ที่อำเภอบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-64(13)-14/45

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ: กลึง กัด ไส เชื่อมโลหะต่าง ๆ เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง เป็นต้น รวมทั้งกิจการประกอบชิ้นส่วนประเภทโลหะ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 9/347 หมู่ 7
ซอย ถนนวงแหวน
ตำบลบางแค อำเภอบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์: 0-2803-7262-4

TSIC: 28221

Comments are closed.