บริษัท ทวีวรกิจสิ่งทอ จำกัด

บริษัท ทวีวรกิจสิ่งทอ จำกัด ประกอบกิจการทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 240 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-22(2)-4/35สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทวีวรกิจสิ่งทอ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทวีวรกิจสิ่งทอ จำกัด

ประกอบกิจการ: ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 240 เครื่อง)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 2/3 หมู่ 5
ซอย ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

TSIC: 13111

Comments are closed.