บริษัท ซีทีเอส อิเล็กทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซีทีเอส อิเล็กทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์ไมโครโพรเซสเซอร์ อยู่ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลขทะเบียนโรงงาน: น.69-1/2540-ญบอ.

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีทีเอส อิเล็กทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซีทีเอส อิเล็กทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตอุปกรณ์ไมโครโพรเซสเซอร์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 592 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ 2
ซอย ถนน
ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3522 1570-4

TSIC: 28170

Comments are closed.