บริษัท ซิงฟง จำกัด

บริษัท ซิงฟง จำกัด ประกอบกิจการการทำแม่พิมพ์และซ่อมแซม,ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์จักรต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากโลหะ อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-67(7)-7/51สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิงฟง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซิงฟง จำกัด

ประกอบกิจการ: การทำแม่พิมพ์และซ่อมแซม,ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์จักรต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากโลหะ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 20/9 หมู่ 4
ซอย ถนน
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์:

TSIC: 28240

Comments are closed.