บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด

บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป,ทอผ้า อยู่ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-28(1)-23/50ชม

ชื่อโรงงาน: บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด

ประกอบกิจการ: ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป,ทอผ้า

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 149/17 หมู่ 4
ซอย ถนน
ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
เชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์:

TSIC: 14111

Comments are closed.