บริษัท คุงการาจ จำกัด

บริษัท คุงการาจ จำกัด ประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-95(1)-2/31

ชื่อโรงงาน: บริษัท คุงการาจ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คุงการาจ จำกัด

ประกอบกิจการ: ซ่อมและพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 30 หมู่
ซอย ประชาราษฎร์ 34 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
ตำบลบางซื่อ อำเภอบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์: 02-587-8199

TSIC: 33121

Comments are closed.