บริษัท คิว.ซี.โรล จำกัด

บริษัท คิว.ซี.โรล จำกัด ประกอบกิจการผลิตลูกกลิ้งยาง อยู่ที่อำเภอทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-52(4)-4/28

ชื่อโรงงาน: บริษัท คิว.ซี.โรล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คิว.ซี.โรล จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตลูกกลิ้งยาง

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 45,47 หมู่
ซอย ถนน
ตำบลทุ่งครุ อำเภอทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์:

TSIC: 22199

Comments are closed.