บริษัท คาเธ่ย์กราเวียร์ (1988) จำกัด

บริษัท คาเธ่ย์กราเวียร์ (1988) จำกัด ประกอบกิจการผลิตถุงพลาสติก อยู่ที่อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-53(4)-32/35

ชื่อโรงงาน: บริษัท คาเธ่ย์กราเวียร์ (1988) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คาเธ่ย์กราเวียร์ (1988) จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตถุงพลาสติก

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 3/1 หมู่
ซอย เทียนทะเล 17 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
ตำบลแสมดำ อำเภอบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์:

TSIC: 22220

Comments are closed.