บริษัท คาเซ็ม แมชชีนเนอร์รี่ แอนด์ทูลล์ จำกัด

บริษัท คาเซ็ม แมชชีนเนอร์รี่ แอนด์ทูลล์ จำกัด ประกอบกิจการกลึง กัด เจาะ ไส และเชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(13)-4/39ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท คาเซ็ม แมชชีนเนอร์รี่ แอนด์ทูลล์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คาเซ็ม แมชชีนเนอรี่แอนด์ทูลส์ จำกัด

ประกอบกิจการ: กลึง กัด เจาะ ไส และเชื่อมโลหะ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 248250252254256 หมู่ 2
ซอย รังสิต-ปทุมธานี 2 ถนน
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์:

TSIC: 28221

Comments are closed.