บริษัท คอทโก้พลาสติกส์ จำกัด

บริษัท คอทโก้พลาสติกส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตหนังเทียม ฟองน้ำ และแผ่นพลาสติก พีวีซี อยู่ที่อำเภอมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: ส3-53(5)-1/32กท

ชื่อโรงงาน: บริษัท คอทโก้พลาสติกส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คอทโก้พลาสติกส์ จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตหนังเทียม ฟองน้ำ และแผ่นพลาสติก พีวีซี

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 6 หมู่
ซอย ถนนหม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์
ตำบลมีนบุรี อำเภอมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 5170978

TSIC: 22220

Comments are closed.