บริษัท คองโก เคมีฟาไทย จำกัด

บริษัท คองโก เคมีฟาไทย จำกัด ประกอบกิจการผลิตกาวยางน้ำและยาล้างผิวก่อนทากาว อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-48(3)-1/32ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท คองโก เคมีฟาไทย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คองโก เคมีฟาไทย จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตกาวยางน้ำและยาล้างผิวก่อนทากาว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 101/50 หมู่ 20
ซอย นวนครโครงการ 1 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 5291185

TSIC: 30110

Comments are closed.