บริษัท ครีเอชั่นเฟอร์นิเจอร์อินดัสตรี จำกัด

บริษัท ครีเอชั่นเฟอร์นิเจอร์อินดัสตรี จำกัด ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น ชุดครัว ชุดห้องน้ำ ชุดห้องนอน ชุดห้องทำงาน อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-7/45ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท ครีเอชั่นเฟอร์นิเจอร์อินดัสตรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ครีเอชั่นเฟอร์นิเจอร์อินดัสตรี จำกัด

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น ชุดครัว ชุดห้องน้ำ ชุดห้องนอน ชุดห้องทำงาน

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 19/108 หมู่ 3
ซอย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 02-902-2220

TSIC: 16220

Comments are closed.