บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด

บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตเครื่องประดับอัญมณี และเจียระไนเพชร พลอย อยู่ที่อำเภอประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-3/2541-ญอธ.

ชื่อโรงงาน: บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับอัญมณี และเจียระไนเพชร พลอย

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 41 หมู่
ซอย สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ถนน
ตำบลดอกไม้ อำเภอประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 02-7270390

TSIC: 32120

Comments are closed.