บริษัท กู๊ดลัค โปรดักท์ จำกัด

บริษัท กู๊ดลัค โปรดักท์ จำกัด ประกอบกิจการแกะล้างสัตว์น้ำ อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-6(5)-2/45สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท กู๊ดลัค โปรดักท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กู๊ดลัค โปรดักท์ จำกัด

ประกอบกิจการ: แกะล้างสัตว์น้ำ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 69/9 หมู่ 1
ซอย ถนนเอกชัย
ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

TSIC: 10111

Comments are closed.