บริษัท กิจสัมฤทธิ์ ปิโตรเลียม จำกัด

บริษัท กิจสัมฤทธิ์ ปิโตรเลียม จำกัด ประกอบกิจการแบ่งบรรจุสินค้าทั่วไป เช่น น้ำมันหล่อลื่น อยู่ที่อำเภอทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-91(1)-1/42

ชื่อโรงงาน: บริษัท กิจสัมฤทธิ์ ปิโตรเลียม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กิจสัมฤทธิ์ ปิโตรเลียม จำกัด

ประกอบกิจการ: แบ่งบรรจุสินค้าทั่วไป เช่น น้ำมันหล่อลื่น

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 122/13 หมู่ 6
ซอย วิเชียร ถนนประชาอุทิศ
ตำบลทุ่งครุ อำเภอทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์:

TSIC: 25941

Comments are closed.