บริษัท กรุงไทยซัพพลาย จำกัด

บริษัท กรุงไทยซัพพลาย จำกัด ประกอบกิจการคัดแยกกรวดทราย อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-3(3)-2/48ลพ

ชื่อโรงงาน: บริษัท กรุงไทยซัพพลาย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กรุงไทยซัพพลาย จำกัด

ประกอบกิจการ: คัดแยกกรวดทราย

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ โฉนดเลขที่ 30684,40792 หมู่ 12
ซอย 0 ถนน0
ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
ลำพูน 51120

โทรศัพท์: 06-9218300

TSIC: 8103

Comments are closed.