บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด

บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด ประกอบกิจการทำแผ่นฝ้ายิปซั่ม อยู่ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-57(1)-6/49นว

ชื่อโรงงาน: บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กรุงเทพ ผลิตภัณฑ์ ยิปซั่ม จำกัด

ประกอบกิจการ: ทำแผ่นฝ้ายิปซั่ม

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 88/1 หมู่ 6
ซอย ถนน
ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว
นครสวรรค์ 60110

โทรศัพท์:

TSIC: 23941

Comments are closed.