บริษัท กรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด

บริษัท กรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด ประกอบกิจการทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 340 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-22(2)-2/31นฐ

ชื่อโรงงาน: บริษัท กรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด

ประกอบกิจการ: ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 340 เครื่อง)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 153-154 หมู่ 8
ซอย กังวาล 2 ถนนเพชรเกษม
ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน
นครปฐม 73160

โทรศัพท์:

TSIC: 13111

Comments are closed.