บริษัท กนกรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท กนกรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ประกอบกิจการกลึง ปั๊ม โลหะ ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องทำความเย็น ตู้เย็น ชิ้นส่วนอะไหล่อุตสาหกรรมหินเจียร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั่วไป อยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(2)-12/49ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท กนกรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กนกรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ประกอบกิจการ: กลึง ปั๊ม โลหะ ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องทำความเย็น ตู้เย็น ชิ้นส่วนอะไหล่อุตสาหกรรมหินเจียร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั่วไป

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 53/3 หมู่ 1
ซอย ถนนปทุมธานี-บางเลน
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 12140

โทรศัพท์:

TSIC: 28221

Comments are closed.