นายไสว ไชยยา

นายไสว ไชยยา ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อก ท่อ เสา อยู่ที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-58(1)-16/38นน

ชื่อโรงงาน: นายไสว ไชยยา

ผู้ประกอบการ: นายไสว ไชยยา

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อก ท่อ เสา

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 409 บ.ปงสนุก หมู่ 2
ซอย ถนนน่าน-ปัว
ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว
น่าน 55120

โทรศัพท์:

TSIC: 23953

Comments are closed.