นายไชยวัฒน์ พีรากรเดช

นายไชยวัฒน์ พีรากรเดช ประกอบกิจการทำประตู – หน้าต่างเหล็ก อยู่ที่อำเภอวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-63(2)-31/29

ชื่อโรงงาน: นายไชยวัฒน์ พีรากรเดช

ผู้ประกอบการ: นายไชยวัฒน์ พีรากรเดช

ประกอบกิจการ: ทำประตู – หน้าต่างเหล็ก

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 50/258 หมู่ 11
ซอย สว่างศิลป์ ถนนลาดพร้าว
ตำบลวังทองหลาง อำเภอวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 5142526

TSIC: 25111

Comments are closed.