นายเอี่ยมศักดิ์ กุลแสงเจริญ

นายเอี่ยมศักดิ์ กุลแสงเจริญ ประกอบกิจการพิมพ์ลวดลายบนผ้า อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-22(4)-18/15

ชื่อโรงงาน: นายเอี่ยมศักดิ์ กุลแสงเจริญ

ผู้ประกอบการ: นายเอี่ยมศักดิ์ กุลแสงเจริญ

ประกอบกิจการ: พิมพ์ลวดลายบนผ้า

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 53/39 หมู่ 1
ซอย เลิศพัฒนาใต้ ถนนจอมทอง
ตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 4600602

TSIC: 13139

Comments are closed.