นายเอกรัตน์ ธรรมรัต

นายเอกรัตน์ ธรรมรัต ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์ ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ช่วยประกอบในโรงงานประกอบรถยนต์ อยู่ที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เลขทะเบียนโรงงาน: อ2-67(7)-1/55ปท

ชื่อโรงงาน: นายเอกรัตน์ ธรรมรัต

ผู้ประกอบการ: นายเอกรัตน์ ธรรมรัต

ประกอบกิจการ: ผลิตอุปกรณ์ ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ช่วยประกอบในโรงงานประกอบรถยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 44/8 หมู่ 2
ซอย ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี
ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: 29909065

TSIC: 28240

Comments are closed.